Word wie je bent

Deze uitspraak van Nietzsche geeft voor mij weer wat psychotherapie voor een mens kan betekenen.

Bij de geboorte van een mens is in aanleg alles aanwezig om uit te groeien tot een gezond functionerende volwassene. Door traumatische ervaringen of opgroeien in omstandigheden die niet goed aansluiten bij wat je nodig hebt, vervormt of stagneert je ontwikkeling en kun je niet uitgroeien tot wie je in wezen bent. De aanpassing die dit van je vraagt kan er toe leiden dat je psychische en/of lichamelijke klachten ontwikkelt.

In psychotherapie sta je stil bij je levensverhaal en kun je je bewust worden van de invloed die je geschiedenis heeft op hoe je met jezelf en je omgeving omgaat. Dat kan soms pijnlijk zijn en soms verrassend eenvoudig.

Deze bewustwording kan leiden tot een hernieuwde betekenisgeving en nieuwe energie. Je ontdekt je eigen behoeften en kwaliteiten en wordt vrijer om te kiezen voor een levenswijze die past bij wie je eigenlijk bent. Het geeft je de mogelijkheid om beter te zorgen dat je behoeftes vervuld worden en op gezondere wijze met je tekorten om te gaan.

Het schilderij van Lucia van Amsterdam op de homepage toont hoe een bloembol kan uitgroeien tot een kleurrijke bloem.

Dit proces begeleiden is waar mijn hart ligt.

Psychotherapie Karin Budde