Karin Budde

Na mijn studie psychologie (ontwikkelingspsychologie, universiteit Leiden en sociale gerontologie, universiteit Nijmegen) ben ik in 1987 gaan werken bij de RIAGG Noord- Oost Noord Brabant, op de afdeling ouderenzorg. Daar hield ik me vooral bezig met screening op het gebied van dementie. Ik begeleidde partners en verzorgenden van dementerende mensen in het omgaan met dementie. Daarnaast hield ik me bezig met groepsgerichte behandelingen en trainingen op het gebied van vrouwenhulpverlening en preventie. Gedurende een jaar was ik vervangend teamleider.

Portret Karin Budde

Sinds 2000 ben ik BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. Vanaf 2003 was ik werkzaam op de afdeling volwassenzorg van de GGZ-Oost Brabant. Mijn aandacht richtte zich hier vooral op het verminderen van klachten die veroorzaakt werden door (ernstige) traumatische ervaringen en de effecten daarvan op de persoonlijkheidsontwikkeling. Ik bekwaamde me in EMDR, gericht op het verwerken van trauma’s en onverwerkte verlieservaringen.

In 2011 rondde ik de psychotherapie-opleiding af. Daar werd mijn interesse voor de persoonsgerichte benadering gewekt. De afgelopen jaren heb ik me steeds verder gespecialiseerd als cliëntgericht psychotherapeut. In 2011 startte ik mijn eigen praktijk. Sinds medio 2015 werk ik uitsluitend nog als vrijgevestigde.

In 2012 werd ik docent cliënt-gerichte psychotherapie bij de opleiding voor GZ-psychologen bij RINO-zuid. Tevens werd ik bestuurslid van de regionale commissie van de Vereniging voor Cliënt-gerichte Psychotherapie (VCgP). Daar organiseer ik mede bijscholingsactiviteiten voor beroepsgenoten.

Sinds 2015 ben ik erkend EFT-i therapeut en betrokken bij de opleiding Emotion Focused Therapy (EFT) bij Apanta Academy.

Word wie je bent »

Cliënten over Karin

Bent u benieuwd naar de ervaringen van reeds afgesloten cliënten, kijk dan op:

www.zorgkaartnederland.nl

Kwaliteitstoetsing praktijk

Als psychotherapeut en praktijkhouder word ik een keer per vijf jaar gevisiteerd door een commissie van de LVVP (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten). De visitatie is een onderdeel van het kwaliteitsstatuut van de LVVP. Bij deze visitatie wordt de praktijk doorgelicht op verschillende kwaliteitscriteria: dossiervorming, inhoudelijke competenties, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

De laatste visitatie was in December 2015, het resultaat was positief. De praktijk is goedgekeurd voor de komende vijf jaar.

logo LVVP visitatie

GGZ Kwaliteitsstatuut

Volgens de verplichting binnen de Zorgverzekeringswet beschikt de praktijk per 1-1-2017 over een GGZ kwaliteitsstatuut. Dit is ter inzage in de praktijk. U kunt het via onderstaande link ook direct inzien.

Kwaliteitsstatuut »