Werkwijze

Aanmelding

Als u zich wilt aanmelden voor een behandeling dan kunt u telefonisch contact opnemen via 06 2815 8461. Tijdens het eerste telefonische contact maak ik een inschatting van uw klachten en beoordeel ik of u met uw hulpvraag bij mij op de juiste plek bent. U kunt ook het elektronische aanmeldformulier invullen, ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Intake

In mijn praktijk start de psychotherapeutische behandeling met een uitgebreide intake. Ik ga daarbij in op de vraag waarmee u zich aanmeldt en de achtergronden daarvan. Daarnaast vraag ik u een biografische vragenlijst en een klachten-/problemenlijst in te vullen. We bespreken uw verwachtingen ten aanzien van de behandeling en bepalen gezamenlijk wat de best passende therapievorm voor u is. De intake wordt afgesloten met een behandelplan, dat ik - op hoofdlijnen - met u bespreek.

Behandeling

In de behandelgesprekken maak ik vooral gebruik van 'gewone' gespreksvormen, zoals een dialoog. Ik heb me gespecialiseerd in cliëntgerichte psychotherapie. Daarbij kunnen focusing en emotiegerichte therapie helpen om gevoelens op te sporen, te doorleven en te reguleren. Ook maak ik gebruik van psychodrama, om interactiepatronen inzichtelijk te maken. Ik werk veel met EMDR gericht op het verwerken van traumatische ervaringen en het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde. Ook cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet, om te leren negatieve gedachten uit te dagen en ander gedrag aan te leren.

Evaluatie van de behandeling

Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig het verloop van de therapie. Hiervoor maak ik onder andere gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) via QIT-online. Dit betekent dat ik u vraag om na elke sessie één of meerdere korte vragenlijsten in te vullen. Dit dient tevens als een moment van reflectie voor uzelf. Het activeert en verdiept uw therapeutisch proces, ook buiten de sessies. Als uit de vragenlijsten en de evaluatie blijkt dat de therapieresultaten niet verlopen conform de verwachtingen, dan bespreek ik met u wat de mogelijke verklaring daarvoor is. Zonodig wordt de behandeling dan bijgesteld.

Waarneming

Indien ik met vakantie ben of ziek word, is er vervanging geregeld met een Psycholoog/Psychotherapeut uit de regio. Dit betekent dat u in die periode in geval van nood bij haar terecht kunt. Wanneer dat is en bij wie u terecht kunt, vermeld ik mondeling als de situatie zich voordoet.

Crisis

Het is natuurlijk mogelijk dat u gedurende uw behandeltraject heftige gevoelens ontwikkelt waar u extra hulp voor nodig heeft. Tijdens de behandelingen besteden we aandacht aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan. Wanneer van toepassing en met uw instemming wordt er door uw huisarts eventueel een medicatieadvies gegeven.

Buiten uw afspraken om kunt u in een crisissituatie binnen kantooruren contact opnemen met mij.

Als u buiten kantooruren hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. De huisartsenpost kan u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of u doorverwijzen naar de Afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis. Vermeld daarbij het behandelplan, de medicatie van dat moment en de (medicatie)adviezen of neem dit – wanneer mogelijk – mee.

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.

Coronavirus

Corona en richtlijnen RIVM (12-3-2020) De praktijk hanteert de richtlijnen van het RIVM rondom het Corona-virus om verdere verspreiding te voorkomen. Derhalve verzoek ik u om bij verkoudheid, luchtwegproblemen, hoesten, keelpijn en/of koorts niet de praktijk te bezoeken. U kunt de afspraak (kosteloos) verzetten. Als u milde klachten heeft dan kan, in plaats van een face to face gesprek op de praktijk, een telefonisch consult aangeboden worden of gebruik gemaakt worden van beeldbellen. Neem bij klachten contact met mij op om dit te bespreken. Alvast bedankt voor uw begrip.

Wachttijd

In verband met de lengte van de wachttijd neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan (13 maart 2021).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).