Kosten

De kosten voor behandeling worden in principe vergoed door uw zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie ik een contract heb, dan worden de kosten rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeraar. Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met wie ik geen contract heb, krijgt u een rekening thuisgestuurd. U kunt de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar; de kosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Psychotherapie via de verzekering: vergoeding

Psychotherapeuten die voldoen aan de registratie-eisen van de overheid kunnen met de zorgverzekeraars een contract afsluiten. In 2020 heb ik met een aantal zorgverzekeraars een contract voor de gespecialiseerde GGZ en de generalistische basis-GGZ. Als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts voor BGGZ of SGGZ en als uw problemen in aanmerking komen voor verzekerde zorg, wordt uw psychotherapie vergoed in de basisverzekering. U heeft dan zelf alleen de kosten van het algemeen wettelijk verplichte eigen risico van de ziektekostenverzekering en een eventueel door u zelf verhoogd eigen risico. Klik hier voor meer informatie.

DBC

Vergoeding vindt plaats door middel van een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie: een DBC. Een DBC duurt maximaal een jaar, en kan zo nodig verlengd worden. In een DBC wordt tijd (in minuten) geregistreerd: de gesprekken, en ook andere tijd zoals tijd voor verslaglegging en overleg. Het tarief van een DBC wordt bepaald door de hoeveelheid geregistreerde tijd en door de zogenaamde 'productgroep'. De 'productgroep' wordt gebaseerd op hoe de problemen waarmee u in psychotherapie komt geclassificeerd kunnen worden. De meest gebruikte productgroepen zijn stemming-, angst-, posttraumatische stress- en (trekken van) persoonlijkheidsstoornissen.

Zelf de kosten betalen van psychotherapie

Niet alle problematiek behoort tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek niet meer vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose. Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, reken ik het door de NZa vastgestelde tarief van €101,27 per 45 minuten.

Partner-relatie-therapie

Partner-relatieproblemen vallen niet meer onder verzekerde zorg. Als u voor relatieproblemen hulp zoekt zonder dat er sprake is van andere problematiek, moet u deze hulp zelf betalen. Als er individuele problemen zijn waarvoor uw huisarts u en/of uw partner een verwijzing voor BGGZ of SGGZ heeft gegeven en partner-relatie-therapie geïndiceerd is, valt partner-relatie-therapie wel onder verzekerde zorg.

Afzeggen of niet komen op een afspraak

U kunt uw afspraak telefonisch verzetten of afzeggen. U kunt hierbij zo nodig de voicemail inspreken. Als u minder dan 24 uur van te voren een afspraak afzegt, of als u niet komt op de afspraak, wordt dit als volgt in rekening gebracht: Hierbij geldt dat de reden van verhindering er niet toe doet. Deze regel geldt voor zelfbetalers en voor mensen die van de verzekering gebruikmaken. Deze ‘no-show-rekening’ kunt u niet indienen bij uw verzekeraar.

Zorgverzekeraars

Voor een overzicht van zorgverzekeraars waarmee Karin Budde een contract heeft, kijk op: www.independer.nl/budde-psychotherapie