Supervisie en leertherapie

Ik ben erkend leertherapeut en supervisor voor de Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie. Tevens ben ik erkend EFT-i supervisor. Ik geef supervisie aan GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters in opleiding. Hierbij ligt het accent op de cliëntgerichte, experiëntiële psychotherapie.

Werkwijze bij supervisie

We starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek van een uur. Als we beiden het idee hebben dat we de supervisie met elkaar aan willen gaan, maken we drie vervolgafspraken. In het derde, evaluerende gesprek beslissen we of we het supervisietraject voortzetten.

De supervisant bepaalt na het eerste gesprek zijn/haar leerdoelen en we bespreken welke leerwijze het beste bij hem/haar past. In de supervisiebijeenkomsten bekijken en bespreken we de door de supervisant gemaakte video-opnames. De volgende aspecten staan centraal; wat is de focus van de behandeling en wat zijn de kernthema’s; neemt de cliënt zijn verantwoordelijkheid binnen de therapie en verbindt hij zich hiermee; durft de therapeut empathisch, congruent, accepterend en confronterend te zijn; welke afweermechanismen en (tegen)overdracht zie je bij beiden, etc. Er wordt aandacht besteed aan de therapeutische relatie en eventuele stagnaties hierin.

De supervisant schrijft over elke supervisie een reflectieverslag en bereidt de supervisie voor middels aantekeningen over het therapieproces. Geregeld evalueren we of het leerproces van de supervisant conform doelen en verwachtingen verloopt.

Kosten

De kosten van supervisie en leertherapie bedragen € 100,- per drie kwartier.